Ποιοτικός έλεγχος

Τίποτα δεν θα μπορούσε να κατασκευαστεί αν δεν είχαμε στην διάθεση μας το μηχάνημα μέτρησης. Στο μηχανουργείο μας μπορούμε να μετρήσουμε και κατ επέκτασιν να σχεδιάσουμε οποιαδήποτε κατασκευή. Οι μετρήσεις γίνονται με ακρίβειες χιλιοστό του χιλιοστού και για αυτό τον λόγο μπορούμε να μιλάμε για επιβεβαιωμένες ακρίβειες.